Acces Parteneri Juridici - Directia de Impozite si Taxe Locale Giurgiu

Go to content

Main menu:

Acces Parteneri Juridici

Servicii Online

Partenerii Juridici ai DITL au acces la date conform protocoalelor încheiate.În atenția Executorilor Judecătorești:

Reprezentanții Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu, nu pot refuza solicitarea niciunui contribuabil de a i se elibera un Certificat de Atestare Fiscală pentru bunurile cu care este luat în evidența fiscală. Pentru o colaborare optimă, am aprecia foarte mult dacă în adresele dumneavoastră nu s-ar mai regăsi solicitări privind interdicția de eliberare a certificatelor de atestare fiscală cu care debitorii sunt înregistrați în evidențele DITL Giurgiu.

Pentru furnizarea informațiilor și/sau documentelor necesare, în temeiul prevederilor legale în vigoare, avem rugămintea, ca odată cu solicitările făcute să prezentați și dovada că persoanele fizice sau juridice despre care cereți aceste informații se află în proces de executare silită, cum ar fi: prezentarea în copie a Titlurilor Executorii (Contracte, Procese-Verbale de Contravenție, Instrumente de Plată, etc.) sau Sentințe definitive și irevocabile privind demararea procedurii de executare silită.Neprezentarea în copie a documentelor justificative, ne va pune în imposibilitatea furnizării în scris a informațiilor pe care ni le solicitați.

Laurențiu Țintea
Director Executiv – DITL Giurgiu

     Consiliul Local al Municipiului Giurgiu  - Directia de Impozite si Taxe Locale

     Operator de date cu caracter personal nr. 10984
     Sos. Alexandriei,Nr.7,Bl. G2; 080641  Giurgiu, Romania

     Telefon: 0246231521,Fax 0246218893
                                                        Acasa  | Website Map
Back to content | Back to main menu