Cont Fiscal - Directia de Impozite si Taxe Locale Giurgiu

Go to content

Main menu:

Cont Fiscal

Servicii Online

         Directia de Impozite si Taxe Locale are obligatia de a informa cetatenii prin intermediul Sistemului Electronic cu privire la obligatiile fiscale si la tipul de taxe si impozite pe care acestia le pot achita si prin mijloace electronice.

Dupa Inregistrare veti avea acces la o serie de informatii cu caracter personal:

  • vizualizarea patrimoniului,

  • vizualizarea platilor efectuate prin e-banking sau pe ghiseul.ro,

  • vizualizarea platilor efectuate la ghiseele agentiilor sau prin ordine de plata ,

  • vizualizarea sumelor pe care le mai aveti de plata.Model  pentru Cerere inscriere in sistem

    Subsemnatul ............., cod numeric personal
(CUI) .................................., domiciliat in orasul .............., judetul/sectorul ..................., str. .............................. nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ......., ap. ......, cod postal .............,solicit inregistrarea ca utilizator al Sistemului electronic de informare asupra impozitelor si taxelor locale.

Tel. :   ___________
Email :____________


Completati si semnati cererea ,care poate fi depusa la secretariatul Directiei sau trimisa prin email la etax@primariagiurgiu.ro caz, in care,veti fi contactat telefonic pentru verificarea datelor.
Atașati și o copie scanată după BI/CI.


                             Data                                                                              SemnaturaAtentie!


Confidentialitatea informatiilor Dumneavoastra personale disponibile in acest site depinde de modul in care veti pastra caracterul secret al Codului Personal de Acces primit si parolei de acces alese.Conform Legii 161/2003 actualizată privind unele  masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei (Titlul III - Prevenirea si combaterea criminalitatii informatice), sunt pedepsite urmatoarele  Infractiuni contra confidentialitatii si integritatii datelor si sistemelor informatice:

ART. 42
   (1) Accesul, fără drept, la un sistem informatic constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.
   (2) Fapta prevăzută la alin. (1), săvârsită în scopul obtinerii de date informatice, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
   (3) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) sau (2) este săvârsită prin încălcarea măsurilor de securitate, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani.
   ART. 43
   (1) Interceptarea, fără drept, a unei transmisii de date informatice care nu este publica si care este destinată unui sistem informatic, provine dintr-un asemenea sistem sau se efectuează în cadrul unui sistem informatic  constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.
   (2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctionează si interceptarea, fără drept, a unei emisii electromagnetice provenite dintr-un sistem informatic ce contine date informatice care nu sunt publice.
   ART. 44
   (1) Fapta de a modifica, sterge sau deteriora date informatice ori de a restrictiona accesul la aceste date, fără drept, constituie infractiune si de pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.
   (2) Transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani.
   (3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (2) se sanctionează si transferul neautorizat de date dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice.
   ART. 45
   Fapta de a perturba grav, fără drept, functionarea unui sistem informatic, prin introducerea, transmiterea, modificarea, stergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restrictionarea accesului la aceste date constituie infractiune  si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 15 ani.
   ART. 46
   (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 6 ani:
   a) fapta de a produce, vinde, de a importa, distribui sau de a pune la dispozitie, sub orice alta forma, fără drept, a unui dispozitiv sau program informatic conceput sau adaptat în scopul săvârsirii uneia dintre infractiunile  prevăzute la art. 42-45;
   b) fapta de a produce, vinde, de a importa, distribui sau de a pune la dispozitie, sub orice alta forma, fără drept, a unei parole, cod de acces sau alte asemenea date informatice care permit accesul total sau partial la un sistem informatic  în scopul săvârsirii uneia dintre infractiunile prevăzute la art. 42-45.
   (2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctionează si detinerea, fără drept, a unui dispozitiv, program informatic, parola, cod de acces sau data informatica dintre cele prevăzute la alin. (1) în scopul săvârsirii uneia dintre  infractiunile prevăzute la art. 42-45.
   ART. 47
   Tentativa infractiunilor prevăzute la art. 42-46 se pedepseste.

   SECTIUNEA a 2-a
   Infractiuni informatice

   ART. 48
   Fapta de a introduce, modifica sau sterge, fără drept, date informatice ori de a restrictiona, fără drept, accesul la aceste date, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate  în vederea producerii unei consecinte juridice, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.
   ART. 49
   Fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea, modificarea sau stergerea de date informatice, prin restrictionarea accesului la aceste date ori prin împiedicarea în orice mod a functionarii unui sistem informatic,  în scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani.
   ART. 50
   Tentativa infractiunilor prevăzute la art. 48 si 49 se pedepseste.

Daca ati parcurs toate etapele mentionate anterior si sunteti inregistrat in sistem, va rugam sa va informati asupra obligatiilor Dumneavoastra fiscale!


     Consiliul Local al Municipiului Giurgiu  - Directia de Impozite si Taxe Locale

     Operator de date cu caracter personal nr. 10984
     Sos. Alexandriei,Nr.7,Bl. G2; 080641  Giurgiu, Romania

     Telefon: 0246231521,Fax 0246218893
                                                        Acasa  | Website Map
Back to content | Back to main menu