Conturi IBAN - Directia de Impozite si Taxe Locale Giurgiu

Go to content

Main menu:

Conturi IBAN

Informatii Fiscale > Conturi IBAN

Semnificatia

Cod IBAN

Taxa reabilitare termica PF
RO02TREZ32121360223XXXXX
Taxa loc parcare
Litigii Concesiuni
Concesiuni
Taxa teren destinatie comert domeniu public pj
Contract constituire drept de superficie cu titlu oneros PF
Chirie Locuinta pf
Taxa teren garaj dp pf
Taxa teren gradini dp pf
Taxa teren curti/constructii dp pf
Taxa teren pt. constructii provizorii-magazii dp pf
Taxa teren garaj dp pj
Taxa teren gradini dp pj
Taxa teren curti/constructii dp pj
Taxa teren pt. constructii provizorii-magazii dp pj
Taxa teren panou publicitar dp pj
Taxa teren alee acces dp pj
Taxa teren prestari servicii dp pj
Taxa teren destinatie laborator dp pj
Taxa teren destinatie comert dp pj
Taxa  teren subtraversare tunel dp pj
Taxa teren parcare acoperita dp pf
Taxa teren spatiu terasa dp PJ
Taxa teren alee acces dp pf
Taxa teren parcare - autovehicule - maxi taxi dp pj
Contract concesiune trimestrial pf
Contract concesiune semestrial pj
Taxa utilizare casuta lemn pf
Taxa utilizare casuta lemn pj
Tarif utilizate terenuri pt. balciuri si oboare pj
Contract inchiriere spatiu/teren PF
Contract inchiriere spatiu/teren PJ
Contract concesiune anual pj
Taxa ocupare spatii inchise dp pj
Tarif vanzare stradala dp pj
Tarif vinzare stradala dp pf
Concesiune - indice preturi lunar pj
Contract de asociere in participatiune pj
Contracte de concesiune anual pf
Taxa utilizare teren adp pj
Chirii locuinta adp pj
Concesiuni litigii pmg pf/pj
Inchiriere spatii litigii pmg pf/pj
Taxa teren destinatie comert dp pf
Taxa utilizare teren pentru terase extrasezoniere PF
Taxa utilizare teren pentru terase extrasezoniere PJ
Taxa parcare in parcarile de domiciliu PF
Taxa parcare in parcarile de domiciliu PJ
Taxa teren prestari servicii dp pf
C/v Garantie la ctr. de concesiune achitate
Tarif utilizare terenuri pt. bilciuri si oboare pf
Concesiune indice pret consum 2013 pf pj
Concesiune indice pret consum 2014 PF PJ
Contract concesiune lunar
Contract concesiune lunar pj
Taxa teren prestari servicii - vulcanizare
Contract Concesiune trimestrial pj-Autosoft
Contract de delegare de gestiune PF
Contract de delegare de gestiune PJ
Chirie locuinta ANL(adm.,intretinere si reparatii)
Taxa ocupare cu corturi (nunti), pavilioane
C/v Garantie la ctr. de concesiune
Taxa ocupare cu vehicule sau autovehicule scoase spre vanzare
Chirie spatii pentru activitati ale micilor meseriasi si prestari servicii PF
Chirie spatii pentru activitati ale micilor meseriasi si prestari servicii PJ
Contract Concesiune trimestrial pj
Taxa ocupare pentru vanzare produse de orice fel din vehicule
Taxa teren spatiu terasa PF
Taxe ocupare cu agregate frigorifice, de inghetata, pop-corn si altele
Taxa ocupare domeniu public sau privat aferent statiilor de imbarcare sau debarcare
Taxa ocupare pentru organizare de campanii publicitare, materiale publicitare, fluturasi
Taxa ocupare reclame pe autovehicule, aeriene si alte modalitati similare (audio, video)
Taxa teren panou publicitar dp pf
RO04TREZ32121A300530XXXX
Chirie  locuinta ANL(cota autoritate publica)
RO07TREZ32121390210XXXXX
Debite din ajutoare de incalzire cu lemne necuvenite DAS
Debite din ajutoare de incalzire cu energie termica necuvenite DAS
RO09TREZ24A681000850101X
Impozit teren extravilan PF
Impozit teren extravilan PJ
Taxa teren extravilan PF
Taxa teren extravilan PJ
RO12TREZ3212107020203XXX
Impozit teren curti/con. PF
Impozit teren intravilan PF
Taxa curti constructii PF
Taxa teren intravilan PF
RO15TREZ3212107020201XXX
Impozit cladire PJ
Taxa cladire PJ
RO18TREZ3212107020102XXX
C/V  vanzare locuinta ANL
RO18TREZ70020F390100XXXX
Taxa eliberare dovada pt. nedepozitare auto pe dp
Taxa eliberare dovada pt nedepozitare auto pe dp pj
Taxa furnizare date DEP
Taxa eliberare dovada pentru radiere mopede,vehicole si autovehicole autopropulsate DSP
Taxa eliberare dovada pentru radiere mopede,vehicole si autovehicole autopropulsate DSP
Taxa pentru inscrierea mentiunii privind resedinta DEP
Taxa arhiva eliberare anexa 24 DEP
Taxa eliberare duplicat DSP
Taxa de divort DEP
Venituri necuvenite - Taxe Administrative
Alte taxe fara debit PJ
Taxa certificat casatorie pierdut DEP
Taxa certificat casatorie DEP
Taxa certificat casatorie Duminica DEP
Taxa Carte de identitate DEP
Taxa Carte de identitate pierdut(det.) DEP
Taxa foto-video DEP
Taxa Carte de identitate provizorie DEP
Alte taxe fara debit PF
RO26TREZ32121340250XXXXX
Taxa titlu proprietate PF
RO27TREZ32121300250XXXXX
Taxa  hoteliera TxS
RO30TREZ32121120207XXXXX
Amenzi circulatie FD
Amenzi circulatie PF
Amenzi circulatie PJ FD
Alte amenzi PF
Alte amenzi PF FD
Alte amenzi PJ
Amenzi DITL
Amenzi circulatie PJ
Alte amenzi PJ FD
RO30TREZ32121A350102XXXX
Impozit auto sub 12 t PJ
Impozit mijloc transport pe apa PJ
RO37TREZ3212116020202XXX
Garantie  esalonare
RO41TREZ3215006XXX006772
Rata debit locuinta OG 19/1994 pf
Rata dobanda locuinta  OG 19/1994 pf
Contract de vanzare spatiu pj
Avans vanzare spatiu sau teren pj
Contract vanzare spatiu debit tva pj
Contract  de vanzare spatiu dobanda pj
Vinzare teren pentru constructii pf/pj
C/v caiet de sarcini
Avans vanzare constructie sau teren  PF
Contract vanzare teren/constructie debit TVA PF
Contract vanzare teren/constructie dobanda PF
C/v studiu de oportunitate
Contract vanzare teren cu tva
RO43TREZ321502205X008925
Vanzare locuinta din Fondul locativ de stat
Avans vanzare locuinta din fondul locativ de stat
RO53TREZ32121390203XXXXX
Taxa timbru pt. arhitectura PJ
Taxa timbru pt. arhitectura PF
RO54TREZ3215006XXX000136
Taxa pt situatii de urgenta
Taxa pentru situatii de urgenta PF
Tx. pt. urgente
Taxa adeverinta privind situatia fiscala PJ
Taxa multiplicare copii DEP
Taxa adeverinta istoric de rol fiscal PF/PJ
Taxa eliberare dosar de patrimoniu fiscal PF/PJ
Taxa timbru certificat fiscal PJ
Taxa adeverinta privind situatia fiscala PF
Taxa timbru certificat fiscal PF
Taxa eliberare copie arhiva DITL
RO55TREZ32121150250XXXXX
Taxa urbanism PF
Taxa urbanism PJ
Taxa autorizatie constructie PJ
Taxa viza anuala unitati alimentatie publica PJ
Taxa  autorizare unitati alimentatie publica PJ
Tx. viza  aut.constr. Lg. 300/2004
Taxa Contract Arendare
Taxa Arenda
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa PF/PJ
Taxa bransament PJ
Taxa certificat urbanism PJ
Taxa autorizatie constructie PJ
Taxa autorizatie demolare PJ
Taxa regularizare PJ
Taxa autorizatie functionare PJ
Taxa certificat urbanism PF
Taxa bransament PF
Taxa regularizare PF
Taxa autorizatie constr. PF
Taxa demolare PF
RO57TREZ32121070250XXXXX
Taxa judiciara de timbru PJ
Taxa judiciara de timbru PF
RO61TREZ32121070203XXXXX
Impozit teren curti/con. PJ
Impozit teren intravilan PJ
Taxa curti constructii  PJ
Taxa teren intravilan PJ
RO62TREZ3212107020202XXX
Impozit cladire PF
Taxa cladire PF
RO68TREZ3212107020101XXX
Debite provenite din atragerea raspunderii solidare a administratorilor
Debite provenite din atragerea raspunderii patrimoniale a administratorilor
Cost placute inregistrare DSP
Debite provenite din validarea popririi asupra tertului poprit
Alte venituri
Alte litigii pmg pf/pj
C/v caiet de sarcini fara TVA
C/v Raport evaluare
Targ produse traditionale
RO74TREZ32121360250XXXXX
Cheltuieli  efectuate in cursul procesului de executare silita
RO75TREZ32121360214XXXXX
Taxa autovehicule lente PF
Taxa autovehicule lente PJ
Taxa pentru emiterea acordului de executie lucrare acces pe domeniul public PF FD
Taxa depozitare diverse materiale pe domeniul public FD
Taxa pentru emiterea acordului de executie lucrare acces pe domeniul public PJ FD
Tarif de ridicare pentru vehicol
Tarif de transport pentru vehicol
Tarif de depozitare pentru vehicol/24 ore
Tarif pentru blocarea rotilor autoturismelor oprite/stationate si parcate neregulamentar
Taxa inregistrare mopede si vehicule autopropulsate DSP
Tarif stationare pe domeniul public in statiile amenajate si aprobate DSP
Taxe avize lucrari tehnico-edilitare
Taxe avize lucrari tehnico-edilitare
Taxe avize definitive lucrari tehnico-edilitare
Taxe avize definitive lucrari tehnico-edilitare
Taxa acord principiu bransamente utilitati
Taxa aviz executie bransamente utilitati
Taxa aviz executie bransamente utilitati
Taxa aviz de executie - regim de urgenta - retele utilitare
RO79TREZ32121160250XXXXX
Taxa viza autorizatie (anuala) PF
Taxa viza autorizatie (anuala) PJ
Tarif eliberare autorizatie dispecerat DSP
Taxa eliberare atestat producator PF
Taxa eliberare licenta traseu pentru transport public local
Tarif eliberare autorizatie taxi DSP
Taxa eliberare autorizatie de libera trecere pt. autovehicule cu MMA intre 7,5 si 15 tone (30 zile)
Tarif eliberare autorizatie pentru transport in regim de taxi DSP
Taxa eliberare autorizatie de libera trecere pt. autovehicule cu MMA peste 15 tone (10 zile)
Taxa eliberare autorizatie de libera trecere pt. autovehicule cu MMA peste 15 tone (30 zile)
Taxa eliberare autorizatie de libera trecere pt. autovehicule cu MMA intre 7,5 si 15 tone (20 zile)
Taxa eliberare autorizatie de libera trecere pt. autovehicule cu MMA intre 7,5 si 15 tone (10 zile)
Taxa eliberare autorizatie de libera trecere pt. autovehicule cu MMA intre 7,5 si 15 tone (o zi)
Taxa eliberare autorizatie de libera trecere pt. autovehicule cu MMA peste 15 tone (20 zile)
Taxa autorizatie sanitara
Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol PF
Taxa eliberare autorizatie de libera trecere pt. autovehicule cu MMA peste 15 tone (o zi)
RO83TREZ32121160203XXXXX
Rate locuinta case nationalizate pf
Rata locuinta FLS pf
Rata locuinta bloc B49 pf
Rata locuinta OG19/1994 pf
Rata debit locuinta FLS pf
Rata dobanda locuinta FLS pf
Rate locuinta adp pj
Vanzare casa nationalizata PF
RO85TREZ3215033XXX006764
Impozit spectacole TxC
Impozit pe spectacole TxS
Impozit pe spectacole PFA
RO86TREZ32121150201XXXXX
Taxa habitat
RO86TREZ32121360206XXXXX
Impozit auto sub 12 t PF
Impozit mijloc transport pe apa PF
RO87TREZ3212116020201XXX
Impozit auto peste 12 t PF
Impozit auto peste 12 t PJ
Chirie locuinta ANL(recuperare investitie)
RO88TREZ3215033XXX000211
Venituri necuvenite - Taxe Extrajudiciare
Taxa Extrajudiciara
Taxa extrajudiciara de timbru pt. furnizare date
Taxa numere provizorii PJ
Taxa timbru inregistrare la cerere schimbare nume si sex DEP
RO92TREZ32121340202XXXXX
Litigii Vinzare spatii
Vanzare spatii litigii pmg pf/pj
Schimb teren extravilan intravilan
Avans vanzare locuinta sau teren PF
RO96TREZ32121390207XXXXX

     Consiliul Local al Municipiului Giurgiu  - Directia de Impozite si Taxe Locale

     Operator de date cu caracter personal nr. 10984
     Sos. Alexandriei,Nr.7,Bl. G2; 080641  Giurgiu, Romania

     Telefon: 0246231521,Fax 0246218893
                                                        Acasa  | Website Map
Back to content | Back to main menu