DPO - Directia de Impozite si Taxe Locale Giurgiu

Go to content

Main menu:

DPO

Informatii Fiscale > Protectia Datelor
        Conform cerinţelor Regulamentului European Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date şi a Codului Fiscal, Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Giurgiu realizează prelucrarea datelor personale și are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
           Scopul colectării datelor este obligația stabilită de Lege : administrarea taxelor şi impozitelor, colectarea debitelor/recuperarea creanţelor, respectiv constatarea şi sancţionarea contravenţiilor. Sunteţi obligaţi să furnizaţi datele, acestea fiind necesare stabilirii în mod concret a Situaţiei dumneavoastră fiscale. Refuzul dvs. de a furniza anumite categorii de date poate determina sancţionarea contravenţională conform Codului Fiscal.
          Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanelor cărora le aparţin, reprezentanţilor legali ai acestora, autorităţilor publice centrale în cadrul unor protocoale de colaborare, organului de urmărire penală sau instanţei de judecată, la cererea acestora.
           Beneficiaţi de dreptul de acces și de intervenţie asupra datelor.Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Secretariatul Direcţiei. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, vă rugam să ne informaţi cât mai curând posibil.

În scopul informării dvs. vă prezentăm următoarele :

     Consiliul Local al Municipiului Giurgiu  - Directia de Impozite si Taxe Locale

     Operator de date cu caracter personal nr. 10984
     Sos. Alexandriei,Nr.7,Bl. G2; 080641  Giurgiu, Romania

     Telefon: 0246231521,Fax 0246218893
                                                        Acasa  | Website Map
Back to content | Back to main menu