Impunere Autovehicole - Directia de Impozite si Taxe Locale Giurgiu

Go to content

Main menu:

Impunere Autovehicole

Informatii Fiscale > Acte Necesare

1. Completați în funcție de caz :


Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea PF/PJ
click aici pentru download

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone  aflate în proprietatea PF/PJ

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea PF/PJ

 -  tipariți și completați declarația sau
 -  completați și semnați cu semnătură digitală calificată formularul digital

 
Pentru listare sau completare aveți nevoie de Adobe Reader disponibil pentru :
Android la magazin Google Play
MacOs și Windows PC la website Adobe Reader
Windows Phone din magazin Microsoft
Iphone accesați magazinul ITunes


2. Documente pe care trebuie să le scanați și care atestă dreptul de proprietate al deținătorului

- contract de Vânzare- Cumpărare,
- c
ontract de Donație,
- c
ertificat de Moștenire,
- f
actura (după caz)
- c
artea de Identitate a Autovehiculului
- fișa de Înmatriculare
- certificat de Atestare Fiscală (de la vânzător)
- a
ctele de dobândire traduse și legalizate (pentru autovehiculele aduse din străinătate)
- actele de Identitate ale Proprietarilor

- alte documente relevante


În caz de Radiere auto pentru masinile neî
nmatriculate :

- cerere tip cu viza Serviciul Executare Silita
- contractul de vanzare-cumparare sau bonul de predare de la Remat
-
C
I sau procura
- fisa de înmatriculare in original

În caz de radiere din evidențe pentru cele care au fost înmatriculate :
- certificatul de radiere inregistrat la registratura
- pentru cele neînmatriculate actul de înstrăinare + cerere tip înregistrată
- pentru cele transferate confirmarea de la noul D.I.T.L.


În caz de Transfer
- cerere tip inregistrata la registratura si cu viza de la Serviciul
Executare Silita
- copie BI/CI
- fisa inmatriculare
  

În caz de Rectificare rol
- actul in baza caruia se face rectificarea
- mostenire
- sentinta
- certificat de casatorie [pentru nume]
- scanari de pe cartea de identitate pentru rectificari de serii motor, sasiu, capacitate cilindrica
- copii CI


3. Trimiteți documentele atașate la pf.taxe@primariagiurgiu.ro     Consiliul Local al Municipiului Giurgiu  - Directia de Impozite si Taxe Locale

     Operator de date cu caracter personal nr. 10984
     Sos. Alexandriei,Nr.7,Bl. G2; 080641  Giurgiu, Romania

     Telefon: 0246231521,Fax 0246218893
                                                        Acasa  | Website Map
Back to content | Back to main menu