Legislatie - Directia de Impozite si Taxe Locale Giurgiu

Go to content

Main menu:

Legislatie

Servicii Online

    Legislatie folosita in cadrul D.I.T.L. Giurgiu :

Emitent:Parlamentul / Guvernul României

01. Legea nr. 215 / 2001 - legea administratiei publice locale.
02. Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
.
03. O.G. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.
04.Legea 161/2003 pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei
.
05. Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al României
inclusiv normele sale de aplicare.
06.
O.G. 92/2003 republicata privind Codul de procedură fiscală inclusiv normele sale de aplicare.
0
7. H.G. 1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul;
08. HG. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici
09.Ordinul 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea
și conducerea contabilității instituțiilor publice și Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia.
10.Plati online:Hg. 1235.2010,Ordin MAI 14.2011,Norma tehnica MCSI 19.2011

11.Legea 227/2015 privind Codul Fiscal 2016

12.Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala 2016


Emitent:Agentia Nationala a Functionarilor Publici

01. Ordin nr. 762/2015 privind stabilirea domeniilor prioritare in care se organizeaza programe de formare pentru functionari publici.

02. Ordin nr. 1355/2009 pentru aprobarea Instructiunilor de completare a formatelor-standard si de transmitere a datelor și informatiilor cu privire la evidenta functiilor publice si a functionarilor publici + Instructiunile


Emitent:Consiliul Local al Municipiului Giurgiu

01.HCL 110.2010 privind impozitele si taxele locale pe anul 2011,adoptate de Consiliul Local al Municipiului Giurgiu
02.HCL 113.2011 privind aprobarea
înregistrării în SNEP utilizând cardul bancar.
03.Hotărârile privind impozitele si taxele locale pe anul 2012 formate din HCL 163/2011,HCL 251/2011,HCL 353/2011
04.
HCL 3.2013 privind impozitele si taxele locale pe anul 2013
05.Hotărârile
privind Impozitele si Taxele locale pe anul 2014 formate din HCL 387.2013,HCL 478.2013,HCL 479.2013,HCL 8.2014

06.HCL 446.2014 privind impozitele si taxele locale pe anul 2015,adoptate de Consiliul Local  al Municipiului Giurgiu

07.Hotărârile privind Impozitele si Taxele locale pe anul 2016 formate din HCL 384.2015, HCL 385.2015, HCL 392.2015

08.HCL 3/2016 privind supraimpozitarea clădirilor şi terenurilor neîngrijite de pe raza Municipiului Giurgiu

09.Hotărârile privind Impozitele și Taxele locale pe anul 2017 formate din HCL 385.2016,HCL 411.2016,HCL 412.2016

10.Hotărârile privind Impozitele și Taxele locale pe anul 2018 formate din HCL 498.2017,HCL 500.2018
11.Proiecte de Hotărâri privind :
     - Majorarea impozitelor pe clădiri şi terenuri, pentru clădirile şi terenurile neîngrijite de pe raza Municipiului Giurgiu, pentru anul fiscal 2019
     - Acordarea reducerii cu 1% a impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile nerezidențiale situate pe teritoriul Municipiului  Giurgiu, care au arborat steagul României pe perioada întregului an calendaristic,  aflate în proprietatea persoanelor juridice sau concesionate ori închiriate acestora

                                              Pentru vizualizarea documentelor in format PDF este nevoie de aplicatia Acrobat Reader
Atentie:unele acte legislative au sute de pagini,ca urmare si incarcarea lor poate dura, in functie de banda de internet alocata.

     Consiliul Local al Municipiului Giurgiu  - Directia de Impozite si Taxe Locale

     Operator de date cu caracter personal nr. 10984
     Sos. Alexandriei,Nr.7,Bl. G2; 080641  Giurgiu, Romania

     Telefon: 0246231521,Fax 0246218893
                                                        Acasa  | Website Map
Back to content | Back to main menu