Persoane Fizice - Directia de Impozite si Taxe Locale Giurgiu

Go to content

Main menu:

Persoane Fizice

Informatii Fiscale > Calendar Plata

Calendarul obligatiilor catre bugetul local -  Persoane fizice

Impozit cladire
Impozit/taxa teren
Impozitul pe mijloacele de transport
Taxa vehicule lente

__________________________________________________________
IMPOZIT CLADIRE

TERMENE DE DEPUNERE A DECLARATIILOR DE IMPUNERE/SCADERE
In termen de 30 de zile de la data dobandirii, construirii, instrainarii, extinderii, imbunatatirii, demolarii, distrugerii partiale sau in cazul in care intervin schimbari privind domiciliul fiscal al propietarului sau schimbari privind numele si prenumele acestuia se va depune o declaratie la care se vor anexa acte doveditoare.

TERMENE DE PLATA
Rata I - pana la 31 martie inclusiv
Rata II - pana la 30 septembrie, inclusiv.

SANCTIUNI

Abatere
1.Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale;
2.Nedepunerea declaratiilor fiscale;
3.Nerespectarea prevederilor referitoare la instrainarea, inregistrarea/radierea cladirilor, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;
4.Nerespectarea obligatiei de depunere a declaratiei speciale de catre persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri.

Amenda
Pentru punctul 1 - de la 60 la 240
Pentru punctele 2 si 4 - de la 240 la 600


__________________________________________________________
IMPOZITUL/TAXA TEREN

TERMENE DE DEPUNERE A DECLARATIILOR DE IMPUNERE/SCADERE
In termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii, intervinii unor schimbari privind domiciliul fiscal al proprietarului, realizarii unor modificari ce conduc la recalcularea impozitului pe teren sau intervenirii unor schimbari privind situatia juridica a contribuabilului, de natura sa conduca la modificarea impozitului pe teren se va depune o declaratie de impunere la care se vor anexa acte doveditoare.

TERMENE DE PLATA
Rata I - pana la 31 martie inclusiv
Rata II - pana la 30 septembrie, inclusiv.

SANCTIUNI

Abatere
Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale;
Nedepunerea declaratiilor fiscale;
Nerespectarea prevederilor referitoare la instrainarea, inregistrarea/radierea cladirilor, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

Amenda
Pentru punctul 1 - de la 60 la 240
Pentru punctele 2 si 3 - de la 240 la 600


__________________________________________________________
IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT

TERMENE DE DEPUNERE A DECLARATIILOR DE IMPUNERE/SCADERE

In termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii unui mijloc de transport ce trebuie inmatriculat in Romania sau schimbarii domiciliului de catre detinatorul acestuia se va depune o declaratie la care va anexa acte doveditoare. Pana la data de 31 martie 2008, detinatorii autovehiculelor de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, care vor efectua, in 2008, cel putin o operatiune de transport rutier international au obligatia, potrivit OUG nr. 155/19.12.2007, sa depuna declaratii pe proprie raspundere.

TERMENE DE PLATA
Rata I - pana la 31 martie inclusiv
Rata II - pana la 30 septembrie, inclusiv.

SANCTIUNI

Abatere

Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale;
Nedepunerea declaratiilor fiscale;
Nerespectarea prevederilor referitoare la instrainarea, inregistrarea/radierea cladirilor, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

Amenda
Pentru punctul 1 - de la 60 la 240
Pentru punctele 2 si 3 - de la 240 la 600

__________________________________________________________
IMPOZITUL PE VEHICULE LENTE

TERMENE DE DEPUNERE A DECLARATIILOR DE IMPUNERE/SCADERE

Vehiculele lente sunt mijloacele de transport pentru care nu exista obligatia inmatricularii.
Se declara in cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobandirii.
Cuantumul taxei pentru oricare tip de vehicul este stabilita in suma fixa de 40 lei/an.

TERMENE DE PLATA
1. Se achita in cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobandirii.
2. In cazul vehiculelor lente existente in patrimoniul persoanelor fizice la data de 1 ianuarie taxa datorata pentru intreg anul fiscal se achita pana la data de 31 ianuarie.

SANCTIUNI


Abatere
Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale;
Nedepunerea declaratiilor fiscale;

Amenda
Pentru punctul 1 - de la 60 la 240
Pentru punctul 2 - de la 240 la 600

     Consiliul Local al Municipiului Giurgiu  - Directia de Impozite si Taxe Locale

     Operator de date cu caracter personal nr. 10984
     Sos. Alexandriei,Nr.7,Bl. G2; 080641  Giurgiu, Romania

     Telefon: 0246231521,Fax 0246218893
                                                        Acasa  | Website Map
Back to content | Back to main menu