Persoane Juridice - Directia de Impozite si Taxe Locale Giurgiu

Go to content

Main menu:

Persoane Juridice

Informatii Fiscale > Calendar Plata

Calendarul obligatiilor catre bugetul local -  Persoane juridice

Impozit/taxa cladire
Impozit/taxa teren
Impozitul pe mijloacele de transport
Impozitul pe spectacole
Taxa hoteliera
Taxa vehicule lente____________________________________________________________________________________
IMPOZIT/TAXA CLADIRE

TERMENE DE DEPUNERE A DECLARATIILOR DE IMPUNERE/SCADERE

In termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii, construirii, extinderii, reconstruirii, consolidarii, modernizarii, demolarii sau, modificarii, cazul in care intervin schimbari privind denumirea persoanei juridice, a situatiei juridice de natura sa conduca la modificarea impozitului pe cladiri, a domiciliului fiscal se va depune o declaratie la care se vor anexe documentele doveditoare.

TERMENE DE PLATA
Rata I - pana la 31 martie inclusiv
Rata II - pana la 30 septembrie, inclusiv.

SANCTIUNI

Abatere

 • Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale;

 • Nedepunerea declaratiilor fiscale;

 • Nerespectarea prevederilor referitoare la instrainarea, inregistrarea/radierea cladirilor, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;


Amenda
Pentru punctul 1 - de la 200 la 800
Pentru punctele 2 si 3 - de la 800 la 2000


____________________________________________________________________________________
IMPOZIT/TAXA TEREN

TERMENE DE DEPUNERE A DECLARATIILOR DE IMPUNERE/SCADERE

In termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii, intervinii unor schimbari privind domiciliul fiscal al proprietarului, realizarii unor modificari ce conduc la recalcularea impozitului pe teren datorat sau intervenirii unor schimbari privind situatia juridica a contribuabilului, de natura sa conduca la modificarea impozitului pe teren se va depuna o declaratie la care se vor anexa documentele doveditoare.

TERMENE DE PLATA
Rata I - pana la 31 martie inclusiv
Rata II - pana la 30 septembrie, inclusiv.

SANCTIUNI

Abatere

 • Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale;

 • Nedepunerea declaratiilor fiscale;

 • Nerespectarea prevederilor referitoare la instrainarea, inregistrarea/radierea cladirilor, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;


Amenda
Pentru punctul 1 - de la 200 la 800
Pentru punctele 2 si 3 - de la 800 la 2000


____________________________________________________________________________________
IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT

TERMENE DE DEPUNERE A DECLARATIILOR DE IMPUNERE/SCADERE

In termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii unui mijloc de transport sau schimbarii domiciliului/sediului/punctului de lucru de catre detinatorul acestuia se va depune o declaratie la care va anexa acte doveditoare. Pana la data de 31 martie 2008, detinatorii autovehiculelor de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, care vor efectua, pe parcursul anului 2008, cel putin o operatiune de transport rutier international au obligatia, potrivit OUG nr. 155/19.12.2007, sa depuna declaratii pe proprie raspundere.

TERMENE DE PLATA
Rata I - pana la 31 martie inclusiv
Rata II - pana la 30 septembrie, inclusiv.

SANCTIUNI

Abatere

 • Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale;

 • Nedepunerea declaratiilor fiscale;

 • Nerespectarea prevederilor referitoare la instrainarea, inregistrarea/radierea cladirilor, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;


Amenda
Pentru punctul 1 - de la 200 la 800
Pentru punctele 2 si 3 - de la 800 la 2000


____________________________________________________________________________________
IMPOZITUL PENTRU SPECTACOLE

TERMENE DE DEPUNERE A DECLARATIILOR DE IMPUNERE/SCADERE

Orice persoana care datoreaza impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pana la data stabilita pentru fiecare plata a impozitului pe spectacole.

TERMENE DE PLATA
Se plateste lunar pana la data de 15, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

SANCTIUNI

Abatere

 • Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere;

 • Nedepunerea declaratiilor de impunere;

 • Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole de catre persoanele juridice;

 • Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole de catre persoanele fizice;


Amenda
Pentru punctul 1 de la 200 lei la 800 lei,
Pentru punctul 2 de la 800 lei la 2.000 lei
Pentru punctul 3 de la 920 lei la 4.520 lei
Pentru punctul 4 de la 230 lei la 1.130 lei


____________________________________________________________________________________
TAXA HOTELIERA

TERMENE DE DEPUNERE A DECLARATIILOR DE IMPUNERE/SCADERE

Unitatile de cazare care isi desfasoara activitatea pe tot parcursul anului sau sezonier au obligatia sa depuna lunar o declaratie, pana la data stabilita pentru fiecare plata a taxei hoteliere, inclusiv.

TERMENE DE PLATA
Unitatile de cazare au obligatia de a vira taxa hoteliera la bugetul local, lunar, pana la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa hoteliera de la persoanele care au platit cazarea.

SANCTIUNI

Abatere

 • Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale;

 • Nedepunerea declaratiilor fiscale;


Amenda
Pentru punctul 1 - de la 200 lei la 800 lei
Pentru punctul 2 - de la 800 lei la 2.000 lei


____________________________________________________________________________________
TAXA VEHICULE LENTE

TERMENE DE DEPUNERE A DECLARATIILOR DE IMPUNERE/SCADERE

Persoanele juridice care detin in proprietate vehicule lente vor depune, in termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii, schimbarii domiciliului, incetarii contractului de leasing, dezmembrarii mijlocului de transport, la Serviciul Persoane Juridice, declaratii de impunere la care vor anexa actele doveditoare.

TERMENE DE PLATA
1. Anual, pana la data de 31 ianuarie, inclusiv, pentru vehiculele lente existente la 1 ianuarie in patrimoniul persoanelor juridice
2. In cazul vehiculelor lente dobandite dupa 1 ianuarie, se achita in termen de 30 de zile de la data achizitionarii.

SANCTIUNI

Abatere

 • Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere.

 • Nedepunerea declaratiilor de impunere.


Amenda
Pct. 1 de la 200 la 800 lei
Pct. 2 de la 800 la 2000 lei

     Consiliul Local al Municipiului Giurgiu  - Directia de Impozite si Taxe Locale

     Operator de date cu caracter personal nr. 10984
     Sos. Alexandriei,Nr.7,Bl. G2; 080641  Giurgiu, Romania

     Telefon: 0246231521,Fax 0246218893
                                                        Acasa  | Website Map
Back to content | Back to main menu