Persoane Juridice - Impozite Locale Giurgiu

Go to content

Main menu:

Persoane Juridice

Informatii Fiscale > Anunturi Fiscale

Serviciul Constatare,Impunere,Urmãrire,Impozite si Taxe locale PJ

            Comerciantii a cãror activitate se desfãsoarã potrivit Clasificãrii activitãtilor din economia nationala – CAEN, clasa 5530 – restaurante si 5540 – baruri, datoreazã bugetului local al comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, în a cãrui razã administrativ teritorialã se aflã amplasatã unitatea sau standul de comercializare,o taxã pentru eliberarea/vizarea anualã a autorizatiei privind desfasurarea activitãtii de alimentatie publicã.Conform H.C.L. nr. 384/2015 la nivelul Mun. Giurgiu, datorati o taxã  dupã cum urmeazã:
            -  pentru activitati alimetatie publica          ≤ 100 mp       1000 lei

            -  pentru activitati alimetatie publica de la 101 - 249 mp –  2000 lei
            -  pentru activitati alimetatie publica de la 250 - 500 mp –  4000 lei

            -  pentru activitati alimetatie publica          ≥ 500 mp        6000 lei


În temeiul art. 47 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare prezentele acte
administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afisării anuntului.

Anunt Fiscal 1128/BPJ
Publicat 23.01.2018

     Consiliul Local al Municipiului Giurgiu  - Directia de Impozite si Taxe Locale

     Operator de date cu caracter personal nr. 10984
     Sos. Alexandriei,Nr.7,Bl. G2; 080641  Giurgiu, Romania

     Telefon: 0246231521,Fax 0246218893
                                                        Acasa  | Website Map
Back to content | Back to main menu