Persoane Juridice - Directia de Impozite si Taxe Locale Giurgiu

Go to content

Main menu:

Persoane Juridice

Informatii Fiscale > Anunturi Fiscale

Serviciul Constatare,Impunere,Urmãrire,Impozite si Taxe locale PJ

            Comerciantii a cãror activitate se desfãsoarã potrivit Clasificãrii activitãtilor din economia nationala – CAEN, clasa 5530 – restaurante si 5540 – baruri, datoreazã bugetului local al comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, în a cãrui razã administrativ teritorialã se aflã amplasatã unitatea sau standul de comercializare,o taxã pentru eliberarea/vizarea anualã a autorizatiei privind desfasurarea activitãtii de alimentatie publicã.Conform H.C.L. nr. 384/2015 la nivelul Mun. Giurgiu, datorati o taxã  dupã cum urmeazã:
            -  pentru activitati alimetatie publica          ≤ 100 mp       1000 lei

            -  pentru activitati alimetatie publica de la 101 - 249 mp –  2000 lei
            -  pentru activitati alimetatie publica de la 250 - 500 mp –  4000 lei

            -  pentru activitati alimetatie publica          ≥ 500 mp        6000 lei


În temeiul art. 47 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare prezentele acte
administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afisării anuntului.

Anunt Fiscal 1128/BPJ
Publicat 23.01.2018
Anunt Fiscal 4979/BPJ
Publicat 20.03.2018
Anunt Fiscal 6689/BPJ
Publicat 17.04.2018
Publicat 19.04.2018
Publicat 07.05.2018
Anunt Fiscal 9217/BPJ
Publicat 21.05.2018
Anunt Fiscal 9556/BPJPublicat 25.05.2018
Anunt Fiscal 9643/BPJ
Publicat 29.05.2018
Anunt Fiscal 10241/BPJ
Publicat 07.06.2018
Anunt Fiscal 10243/BPJ
Publicat 07.06.2018
Anunt Fiscal 11332/BPJ
Publicat 25.06.2018
Anunt Fiscal 12183/BPJ
Publicat 09.07.2018
Publicat 13.07.2018
Anunt Fiscal 12692/BPJ
Publicat 16.07.2018
Publicat 17.07.2018
Anunt Fiscal 13290/BPJPublicat 25.07.2018
Publicat 26.07.2018
Publicat 30.07.2018
Anunt Fiscal 13627/BPJ
Publicat 01.08.2018
Anunt Fiscal 13776/BPJ
Publicat 03.08.2018
Publicat 20.08.2018
Anunt Fiscal 15833/BPJPublicat 11.09.2018
Anunt Fiscal 15983/BPJ
Publicat 14.09.2018
Anunt Fiscal 16799/BPJ
Publicat 27.09.2018
Anunt Fiscal 18612/BPJ
Publicat 29.10.2018
Publicat 02.11.2018
Anunt Fiscal 19682/BPJ
Publicat 14.11.2018

     Consiliul Local al Municipiului Giurgiu  - Directia de Impozite si Taxe Locale

     Operator de date cu caracter personal nr. 10984
     Sos. Alexandriei,Nr.7,Bl. G2; 080641  Giurgiu, Romania

     Telefon: 0246231521,Fax 0246218893
                                                        Acasa  | Website Map
Back to content | Back to main menu