Persoane Juridice - Impozite Locale Giurgiu

Go to content

Main menu:

Persoane Juridice

Informatii Fiscale > Anunturi Fiscale

Serviciul Constatare,Impunere,Urmãrire,Impozite si Taxe locale PJ

            Comerciantii a cãror activitate se desfãsoarã potrivit Clasificãrii activitãtilor din economia nationala – CAEN, clasa 5530 – restaurante si 5540 – baruri, datoreazã bugetului local al comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, în a cãrui razã administrativ teritorialã se aflã amplasatã unitatea sau standul de comercializare,o taxã pentru eliberarea/vizarea anualã a autorizatiei privind desfasurarea activitãtii de alimentatie publicã.Conform H.C.L. nr. 384/2015 la nivelul Mun. Giurgiu, datorati o taxã  dupã cum urmeazã:
            -  pentru activitati alimetatie publica          ≤ 100 mp       1000 lei

            -  pentru activitati alimetatie publica de la 101 - 249 mp –  2000 lei
            -  pentru activitati alimetatie publica de la 250 - 500 mp –  4000 lei

            -  pentru activitati alimetatie publica          ≥ 500 mp        6000 lei


În temeiul art. 47 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare prezentele acte
administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afisării anuntului.

Anunt Fiscal   298/CPJPublicat 06.01.2017
Anunt Fiscal   596/CPJPublicat 11.01.2017
Anunt Fiscal   669/CPJPublicat 12.01.2017
Publicat 13.01.2017
Anunt Fiscal 1927/CPJ
Publicat 27.01.2017
Anunt Fiscal 3673/CPJ
Publicat 15.02.2017
Publicat 22.02.2017
Anunt Fiscal 5010/CPJ
Publicat 02.03.2017
Anunt Fiscal 6446/CPJ
Publicat 17.03.2017
Anunt Fiscal 8506/CPJ
Publicat 06.04.2017
Anunt Fiscal 8962/CPJ
Publicat 11.04.2017
Anunt Fiscal 12212/CPJ
Publicat 18.05.2017
Anunt Fiscal 12892/CPJ
Publicat 26.05.2017
Anunt Fiscal 13149/CPJ
Publicat 30.05.2017
Anunt Fiscal 13602/CPJ
Publicat 07.06.2017
Anunt Fiscal 13881/CPJ
Publicat 09.06.2017
Publicat 12.06.2017
Publicat 19.06.2017
Publicat 22.06.2017
Publicat 17.04.2017
Anunt Fiscal 15801/BPJ
Publicat 03.07.2017
Anunt Fiscal 16466/BPJ
Publicat 10.07.2017
Publicat 11.07.2017
Anunt Fiscal 16859/BPJ
Publicat 14.07.2017
Publicat 17.07.2017
Anunt Fiscal 16992/BPJ
Publicat 18.07.2017
Anunt Fiscal 17491/BPJ
Publicat 24.07.2017
Anunt Fiscal 18966/BPJ
Publicat 10.08.2017
Anunt Fiscal 19702/BPJ
Publicat 22.08.2017
Anunt Fiscal 20630/BPJ
Publicat 01.09.2017
Anunt Fiscal 21828/BPJ
Publicat 13.09.2017
Anunt Fiscal 23369/BPJ
Publicat 02.10.2017
Publicat 02.10.2017
Anunt Fiscal 23945/BPJ
Publicat 09.10.2017
Publicat 09.10.2017
Anunt Fiscal 24633/BPJ
Publicat 16.10.2017
Publicat 17.10.2017
Anunt Fiscal 25026/BPJ
Publicat 19.10.2017
Publicat 19.10.2017
Anunt Fiscal 25321/BPJ
Publicat 23.10.2017
Publicat 26.10.2017
Anunt Fiscal 25800/BPJ
Publicat 30.10.2017
Publicat 30.10.2017
Publicat 07.11.2017
Anunt Fiscal 27279/BPJPublicat 17.11.2017
Publicat 21.11.2017
Anunt Fiscal 28414/BPJ
Publicat 06.12.2017

     Consiliul Local al Municipiului Giurgiu  - Directia de Impozite si Taxe Locale

     Operator de date cu caracter personal nr. 10984
     Sos. Alexandriei,Nr.7,Bl. G2; 080641  Giurgiu, Romania

     Telefon: 0246231521,Fax 0246218893
                                                        Acasa  | Website Map
Back to content | Back to main menu