Rectificari de rol - Directia de Impozite si Taxe Locale Giurgiu

Go to content

Main menu:

Rectificari de rol

Informatii Fiscale > Acte Necesare

- cladiri:
  - declaratie
  - actul de proprietate in copie legalizata
  - schita cu dimensiunile interioare [releveu]
  - copie B.I.

- constructie noua:
  - declaratie
  - autorizatie constructie in original, copie si timbru fiscal de 1 RON
  - procesul verbal de terminare a lucrarilor original, copie si timbru fiscal de 1 RON
  - schita cu dimensiunile interioare
  - copie B.I.
  - valabil si pt. modificari si extinderi

- modificare nume:
  - in baza sedintei de divort -cerere
      - copie sentinta
      - timbru fiscal casatorie original
      - timbru fiscal de 1 RON
      - copie B.I.
  - in baza certificatului de casatorie
      - cerere
      - copie certificat casatorie original
      - timbru fiscal de 1 RON
      - copie B.I.

Scutire de impozit in baza Legii 118/1990, 189/200, 367/2001
  - cerere
  - copie legalizata Decizie
  - copie certificat de casatorie, originalul si timbru fiscal de 1 RON
  - copie B.I.

Scutire de impozit in baza legii 42/1990
  - cerere
  - copie legalizata dupa brevet
  - copie certificat de casatorie, originalul si timbru fiscal de 1 RON
  - copie B.I.

Scutire de impozit in baza O.G. 19/1994
  - cerere
  - copie act de proprietate
  - copie B.I.

Scutire de impozit in baza Legii 44/1994
  - cerere
  - legitimatia in original, copie si timbru fiscal de 1 RON

Scutire de impozit in baza Legii 114/1996
  - cerere
  - copie act de proprietate
  - copie cartificat de casatorie, original si timbru fiscal de 1 RON
  - copie B.I.

Scutire de impozit in baza Legii 241/2001
  - cerere
  - copie contract inchiriere vizat de Administratia Financiara
  - anexa cu suprafetele locative inchiriate
  - copie B.I.

Scutire de impozit in baza Legii 519/2002
  - cerere
  - copie certificat de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap
  - certificat casatorie copie si original
  - copie B.I.

Scutire de impozit in baza HCLMGR
  - cerere
  - declaratie notariala
  - copie carnet somer
  - copie certificat casatorie
  - copie B.I. [Scutirea de impozit se acorda numai pt. adresa de domiciliu.]

Restituiri
  - cerere
  - chitanta de impozit in original

Virari
  - cerere
  - copie B.I.

Declaratie speciala de impunere
  - pt. imobilele inchiriate este necesar sa prezentati contractul de inchiriere vizat de Administratia Financiara
  - copie B.I.

Declaratii auto
  - declaratie
  - contractul de vinzare cumparare sau copie factura, original si timbru fiscal de 1 RON
  - copie carte de identitate a vehiculului
  - copie B.I.
  - fisa de inmatriculare

Obtinere viza vinzare auto
  - cerere tip cu viza de la Serviciul Urmărire
  - timbru fiscal de 1 RON
  - fisa de inmatriculare

Radieri auto
  - certificatul de radiere eliberat de Politie

Transferuri auto
  - cerere
  - copie B.I.

Termenul legal de depunere a declaratiilor pentru bunurile mobile si/sau imobile este de 30 de zile. Depunerea peste acest termen se sanctioneaza cu amenda conform Legii 571/2003 completată si actualizată

     Consiliul Local al Municipiului Giurgiu  - Directia de Impozite si Taxe Locale

     Operator de date cu caracter personal nr. 10984
     Sos. Alexandriei,Nr.7,Bl. G2; 080641  Giurgiu, Romania

     Telefon: 0246231521,Fax 0246218893
                                                        Acasa  | Website Map
Back to content | Back to main menu