Scutire de Impozit - Directia de Impozite si Taxe Locale Giurgiu

Go to content

Main menu:

Scutire de Impozit

Informatii Fiscale > Acte Necesare

Documentele necesare întocmirii dosarului privind acordarea SCUTIRILOR LA PLATA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE

1)  Cerere pentru acordarea scutirii în cazul persoanelor fizice – formular tip  (se obține de la Camera 10, Biroul de Relații cu Publicul sau Registratură)
2)  Actele de Identitate ale ambilor soți (unde e cazul)
3)  Certificat de Căsătorie (unde e cazul)
4)  Actul de proprietate al bunurilor pentru care se solicita scutirea de la plata impozitelor
5)  Documentul justificativ în baza căruia se acordă scutirea - Certificat de Încadrare în Grad de Handicap/Invaliditate, Certificatul de Revolutionar eliberat în baza legii nr.  341/2004 (pentru clădiri), Hotărârea eliberată în baza legii nr. 118/1990, Legitimație de veteran război, văduvă de veterean de război, văduvă nerecăsătorită a veteranilor de razboi,  Carte de Identitate a Autovehiculului (în care se menționează că autovehicul este adaptat handicapului sau că acesta este vehicul istoric) - după caz
6)  Dosar cu șină

     Consiliul Local al Municipiului Giurgiu  - Directia de Impozite si Taxe Locale

     Operator de date cu caracter personal nr. 10984
     Sos. Alexandriei,Nr.7,Bl. G2; 080641  Giurgiu, Romania

     Telefon: 0246231521,Fax 0246218893
                                                        Acasa  | Website Map
Back to content | Back to main menu